Rejestr zmian w biuletynie

08.03.2015

Dotyczy dokumentu:
Wykaz pomocy publicznej,umorzeń,rat i odroczeń w latach 2008-2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K21
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K21
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K21
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K17
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAŁ.1
Dotyczy dokumentu:
K16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K16
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K15
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K15
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K13
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K13
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K11
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K11
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K10
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K10
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K9
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K9
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K8
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K7
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K6
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
K1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA USŁUGI"
Dotyczy dokumentu:
K1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI
Dotyczy dokumentu:
GK-G.5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-G.4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-G.3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-G.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-G.1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.03.2015

Dotyczy dokumentu:
GGN-G.5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GN5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.5
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GN5.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-D9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta do spraw uczniowskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego refrenta ds uczniowskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2015

Dotyczy dokumentu:
GGN-G.5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GN5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GN5 - wzór wniosku.doc"
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.5
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GN5 - wzór wniosku.doc
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.5
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GN5.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-D5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GN4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GN4 - wzór wniosku-osoby fizyczne.doc"
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GN4 - wzór wniosku-osoby prawne.doc"
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GN4 - wzór wniosku-osoby fizyczne.doc
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GN4 - wzór wniosku-osoby prawne.doc
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GN4.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GN3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GN3.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GN2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GN2.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GN1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-G.1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GN1.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-D1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-D1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "nadanie adresu budynkom -karta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-D1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik nadanie adresu budynkom -karta.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-D2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-D2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta zajęcie gruntów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-D2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta zajęcie gruntów.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-D3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-D3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta informacyjna wydanie zaświadczenia oposiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-D3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GSP3.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-D4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-D4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta informacyjna zgłoszenie zmian wewidencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-D4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta informacyjna zgłoszenie zmian wewidencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-D11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-D11
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o udostępnienie danych osobowych.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-D6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-D6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta klasyfikacja gruntów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-D6
Treść zmiany:
Usunięto załącznik GSP6.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-D7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-D7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta rozgraniczenie nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-D7
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta rozgraniczenie nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
GGN-M8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-M8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "katra o udzielenie bonifikaty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
GGN-M8
Treść zmiany:
Usunięto załącznik katra o udzielenie bonifikaty.pdf
Dotyczy dokumentu:
OM-SO3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OM-SO2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OM-SO1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OM-SO1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usługi OM-SO1 "
Dotyczy dokumentu:
OM-SO1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi OM-SO1

04.03.2015

Dotyczy dokumentu:
OM-C1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OM-C2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OM-1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OM-1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_placówki_gastronomiczne"
Dotyczy dokumentu:
OM-1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_placówki_handlowe"
Dotyczy dokumentu:
OM-1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu
Dotyczy dokumentu:
OM-1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek-gastronomia
Dotyczy dokumentu:
OM-1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek-handel
Dotyczy dokumentu:
GGN-D11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GGN-D11
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta ionformacyjna wniosku o udostepnieniedanych ze zbioru.pdf
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług222
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usług" na "Karta usług222"
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług"
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług
Dotyczy dokumentu:
GK-O.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług
Dotyczy dokumentu:
GK-O.17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług
Dotyczy dokumentu:
GK-O.16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GK-O.1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.03.2015

Dotyczy dokumentu:
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2015

Dotyczy dokumentu:
A13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
A5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
A5
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
A3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A5
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
A8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
A12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
A9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A13
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
A13
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
A13
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
A13
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
A12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
A12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna
Dotyczy dokumentu:
A14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OM-C4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OM-C4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego"
Dotyczy dokumentu:
OM-C4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi OM-C4
Dotyczy dokumentu:
OM-C4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OM-C4
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego - wydrukdwustronny

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna