Rejestr zmian w biuletynie

18.02.2016

Dotyczy dokumentu:
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Zalacznik nr 2 - rysunek"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Zalacznik nr 3 - rozstrzygniecieo sposobie rozpatrzenia uwag"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 624/LXXII/2010 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43, położonej przy ul. Kasprzaka w Jeleniej Górze.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Zalacznik nr 1 - tekst studium"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 624/LXXII/2010 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43, położonej przy ul. Kasprzaka w Jeleniej Górze.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "UCHWAŁA NR 624_LXXII_2010"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 624/LXXII/2010 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43, położonej przy ul. Kasprzaka w Jeleniej Górze.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "ZAŁĄCZNIK NR 1"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 624/LXXII/2010 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43, położonej przy ul. Kasprzaka w Jeleniej Górze.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Prognoza oddziaływania naśrodowisko"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 191.XXII.2012 Rady Niejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Jana Kiepury, Ignacego Paderewskiego i Jana Pawła II w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "ZAŁĄCZNIK NR 3"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 191.XXII.2012 Rady Niejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Jana Kiepury, Ignacego Paderewskiego i Jana Pawła II w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 191.XXII.2012 Rady Niejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Jana Kiepury, Ignacego Paderewskiego i Jana Pawła II w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "ZAŁĄCZNIK NR 2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 191.XXII.2012 Rady Niejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Jana Kiepury, Ignacego Paderewskiego i Jana Pawła II w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "ZAŁĄCZNIK NR 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 193.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 240/1 położonej przy ul. Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 191.XXII.2012 Rady Niejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Jana Kiepury, Ignacego Paderewskiego i Jana Pawła II w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Uchwała 191.XXII.2012-PUBLIKACJA"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 193.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 240/1 położonej przy ul. Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "ZAŁĄCZNIK NR 1 - kolor"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 193.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 240/1 położonej przy ul. Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "ZAŁĄCZNIK NR 2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 193.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 240/1 położonej przy ul. Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Uchwała.193.XXII.2012-PUBLIKACJA"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 193.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 240/1 położonej przy ul. Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "ZAŁĄCZNIK NR 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 194.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Czarnoleskiej, Wrzosowej i Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 194.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Czarnoleskiej, Wrzosowej i Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 194.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Czarnoleskiej, Wrzosowej i Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "ZAŁĄCZNIK NR 1 - kolor"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 194.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Czarnoleskiej, Wrzosowej i Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "ZAŁĄCZNIK NR 1"
Dotyczy dokumentu:
opracowania planistyczne
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Ewidencja planów 1995 - 2014"
Dotyczy dokumentu:
opracowania planistyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 194.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Czarnoleskiej, Wrzosowej i Nowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Uchwała.194.XXII.2012-PUBLIKACJA"
Dotyczy dokumentu:
opracowania planistyczne
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "OPRACOWANIA PLANISTYCZNE MAPAZBIORCZA"
Dotyczy dokumentu:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami Sygietyńskiego i Legnicką w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "rysunek planu cz-b cały"
Dotyczy dokumentu:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami Sygietyńskiego i Legnicką w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na osiedlu Zabobrze pomiędzy ulicami Sygietyńskiego i Legnicką w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "uchwala_244.XXVI.2012"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Struga a Os. Dwudziestolecia w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "108 XIV 2011 txt"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Struga a Os. Dwudziestolecia w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Struga a Os. Dwudziestolecia w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "108 XIV 2011 txt str tyt"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jana Pawła II - Grunwaldzka w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "135 XVII 2011 txt"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jana Pawła II - Grunwaldzka w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Struga a Os. Dwudziestolecia w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "108 XIV 2011 rys"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jana Pawła II - Grunwaldzka w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "135 XVII 2011 rys"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 56/50, 56/57, 56/58 położonych przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "149 XVIII 2011 txt"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 56/50, 56/57, 56/58 położonych przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 330 i 331 (Am-2, obręb: 0025) oraz części działek nr 332, 328/3, 328/4 i 12/2 (Am-3, obręb:0025) położonych przy ul. Kalinowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "215 XXIV 2012 rys"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 330 i 331 (Am-2, obręb: 0025) oraz części działek nr 332, 328/3, 328/4 i 12/2 (Am-3, obręb:0025) położonych przy ul. Kalinowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 56/50, 56/57, 56/58 położonych przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "149 XVIII 2011 rys"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Średnicowej łączącej Obwodnicę Południową z Trasą Czeską w jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "205_XXIII_2012_ txt"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 330 i 331 (Am-2, obręb: 0025) oraz części działek nr 332, 328/3, 328/4 i 12/2 (Am-3, obręb:0025) położonych przy ul. Kalinowej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "215 XXIV 2012 txt"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Średnicowej łączącej Obwodnicę Południową z Trasą Czeską w jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Średnicowej łączącej Obwodnicę Południową z Trasą Czeską w jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "205_XXIII_12_Rys"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "262 XXVIII 2012 rys"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "262 XXVIII 2012 txt"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "RYS zal.1_326.XXXIII.2012"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Uchwała Nr 326.XXXIII.2012"
Dotyczy dokumentu:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jeleniej i Pijaarskiej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jeleniej i Pijaarskiej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "rysunek planu"
Dotyczy dokumentu:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jeleniej i Pijaarskiej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "tekst planu"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 412.XLIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "Warsztaty Publikacja"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 412.XLIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 452.XLIX.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3-Maja i Legnickiej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "rysunek planu"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 452.XLIX.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3-Maja i Legnickiej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 452.XLIX.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3-Maja i Legnickiej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "rysunek"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 510.LVI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała NR 509.LVI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujacych z gminą Podgórzyn, położonych w Dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 452.XLIX.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3-Maja i Legnickiej w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "452.XLIX.2013"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 510.LVI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na "510.LVI.2014"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała NR 509.LVI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujacych z gminą Podgórzyn, położonych w Dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na " 509.LVI.2014"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 522.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Strumykową i Czarnoleską w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "." na ".0522.LVII.2014"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 522.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Strumykową i Czarnoleską w Jeleniej Górze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna