L.p.

Numer

Data

w sprawie

zmienia/uchyla

zmienione/uchylone

1

20/VI/11 0050.20.2011.VI

03-01-2011 Z.Czernow

odwołania ze stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej Nr 4 w Jeleniej Górze.

 

 

2

21/VI/11 0050.21.2011.VI 

04-01-2011 Z.Czernow

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej Nr 4 w Jeleniej Górze.

 

 

3

22/VI/11  0050.22.2011.VI

04-01-2011 Z.Czernow

udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organziacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej (p.o. dyr.Bursy Szkolnej Nr 4).

 

 

4

23/VI/11 0050.23.2011.VI

11-01-2011 Z.Czernow

zatwierdzenia projektów wykazów osób, z którymi umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

 

 

5

24/VI/11       0050.24.2011.VI

11-01-2011 H.Papaj

przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców.

 

 

6

25/VI/11 0050.25.2011.VI

11-01-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą bądź oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

7

26/VI/11 0050.26.2011.VI

11-01-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Jeleniej Górze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste bądź sprzedażą gruntów, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

8

27/VI/11 0050.27.2011.VI

11-01-2011 H.Papaj

przeznaczenia do spzredaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. 1 Maja na poprawę stanu zagospodarownaia nieruchomości przyległych - w drodze przetargu ograniczonego.

 

 

9

28/VI/11 0050.28.2011.VI

11-01-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Gustawa Morcinka na poparwę stanu zagospodarownaia posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

 

10

29/VI/11 0050.29.2011.VI

11-01-2011 H.Papaj

wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarownaia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zamkowej.

 

 

11

30/VI/11 0050.30.2011.VI

11-01-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych zabudowanymi stacjami tranformatorowymi.

 

 

12

31/VI/11 0050.31.2011.VI

18-01-2011 H.Papaj

przydzielenia ryczałtów na 2011 rok dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeleniej Górze.

 

 

13

32/VI/11 0050.32.2011.VI          

21-01-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Wesołej na poparwę stanu zagospodarownaia posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

 

14

33/VI/11 0050.33.2011.VI

21-01-2011 H.Papaj

ustanowienia służebności gruntowej.

 

 

15

34/VI/11 0050.34.2011.VI

21-01-2011 H.Papaj

przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców.

 

 

16

35/VI/11 0050.35.2011.VI    

21-01-2011 H.Papaj

przeznaczenia gruntu zabudowanego na pl. Piastowskim do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu.

uchyla pkt. 1b par.1 uchwały Zarządu Miasta Nr 170/98

 

17

0050.36.2011.VI

24-01-2011

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze w 2011 roku.

 

 

18

0050.37.2011.VI

24-01-2011

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2011 roku.

 

 

19

0050.38.2011.VI

27-01-2011

w sprawie powołania Komisji Wyborczej jednostki pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”.

 

zmienione przez Zarz. Nr 0050.41.2011.VI, 0050.42.2011.VI.

20

0050.39.2011.VI

27-01-2011

zmiany godzin urzędowania Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

 

21

0050.40.2011.VI

02-02-2011

zmiany do Regulamu Pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra.

zmienia Zarz. Nr 0152-71/V/08 z 4.03.2008r.

 

22

0050.41.2011.VI

02-02-2011

w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej jednostki pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”.

zmienia Zarz. 0050.38.2011.VI

 

23

0050.42.2011.VI

02-02-2011

w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej jednostki pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”.

zmienia Zarz. 0050.38.2011.VI

 

24

0050.43.2011.VI

03-02-2011

organizacji i funkcjonowanowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta Jelenia Góra.

uchyla Zarz.  Nr 0151-751/V/08 z 13.08.2008r.

 

25

0050.44.2011.VI

03-02-2011

organziacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Jelenia Góra.

uchyla Zarz.  Nr 0151-750/V/08 z 13.08.2008r.

 

26

0050.45.2011.VI

03-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia gruntu zabudowanego na przy ul. Letniej do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu.

uchyla Zarz.  Nr 0151-1093/V/09 z 08.07.2009r.

 

27

0050.46.2011.VI

03-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia gruntu zabudowanego na przy ul. Letniej do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu.

uchyla Zarz.  Nr 0151-1094/V/09 z 08.07.2009r.

 

28

0050.47.2011.VI

03-02-2011 H.Papaj

ustanowienia służebności gruntowej przy ul. Pocztowej.

 

 

29

0050.48.2011.VI

03-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gimnazjalnej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

 

30

0050.49.2011.VI

03-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Jana Kilińskiego - dz nr 7/3, na poprawę stanu zagospodarownaia posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

 

31

0050.50.2011.VI

03-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Gdańskiej, na poprawę stanu zagospodarownaia posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

 

32

0050.51.2011.VI

03-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Mikołaja Reja, na poprawę stanu zagospodarownaia posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

 

33

0050.52.2011.VI

03-02-2011 H.Papaj

przedłużenia terminu zagospodarownaia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pijarskiej.

 

 

34

0050.53.2011.VI

03-02-2011 H.Papaj

powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2011 roku na zadaniach wynikających z zakresu działalnia Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

 

35

0050.54.2011.VI

07-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży nieazabuwoanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze pomiedzy ulicą Nowowiejską a ulicą Krakowską, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

36

0050.55.2011.VI

10-02-2011

określenia zakresu koordynowania przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry funkcjonowania krajowego eystemu ratowniczo-gaśniczego na na obszarze Miasta Jeleniej Góry.

ucyla Zarz. Nr 0151-1675/V/10 z 8.09.2010r.

 

37

0050.56.2011.VI

14-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 połozonego w budynku przy ul. Hirszwelda 2 w Jeleniej Górze wraz z udziałem w prawie własności gruntu, w drodze przetargu nieograniczonego.

zmiania zał. do Zarz. Nr 0151-1736/V/10 z 27.10.2010r.

 

38

0050.57.2011.VI

14-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Osiedle Robotnicze, na poprawę stanu zagospodarownaia posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

 

39

0050.58.2011.VI

14-02-2011  H.Papaj

wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarownaia nieruchomości gruntowej poożonej przy ul. Osiedle Robotnicze.

 

 

40

0050.59.2011.VI

14-02-2011 H.Papaj

przeznaczenia do sprzedaży lokali położonych w Jeleniej Gózre wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste bądź sprzedażą gruntów w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

 

41

0050.60.2011.VI

15-02-2011

zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych samorządowych intytucji kultury Miasta Jelenia Góra.

uchyla Zarz. Nr 1012/2005 z 24.03.2005r.

 

42

0050.61.2011.VI

15-02-2011 Z.Czernow

zmiany stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Miasta Jelenia Góra.

 

 

43

0050.62.2011.VI

16-02-2011 H.Papaj

powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych rozpoczętych w 2011 roku na zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych miasta Jelenia Góra.

 

 

44

0050.63.2011.VI

17-02-2011 

zmiany zarządzenia w sprawie okreslenia trybu postepownaia o przyznanie środków finansowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych przez jednostki organizacyjne miasta Jelenia Góra oraz inne jednostki działające w sektorze finansów publicznych,

zmienia Zarz. Nr 0151-1690/V/10 z 29.09.2010r.

 

45

0050.64.2011.VI

21-02-2011

zbiorczego zestawienia jednostkowych planów finansowych dochodów i wydatków Miasta Jeleniej Góry na 2011r.

 

 

46

0050.65.2011.VI

22-02-2011 

przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców.

 

 

47

0050.66.2011.VI

22-02-2011 

przedłużenia terminu zagospodarownaia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Kwiatowej.

 

 

48

0050.67.2011.VI

22-02-2011 

przeznaczenia do sprzedaży udziału Gminy w lokalu użytkowym wyogrębnionym z nieruchomości wspólnej w budynku położonym przy ul.Różyckiego 4G wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału gruntu.

 

 

49

0050.68.2011.VI

22-02-2011 

przeznaczenia do sprzedaży lokali położonych w Jeleniej Gózre wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

 

50

0050.69.2011.VI

22-02-2011 

przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Jeleniej (dz. nr 17/1), na poprawę stanu zagospodarownaia posiadanej nieruchomości, w drodze bezprzetargowej.

 

 

51

0050.70.2011.VI

22-02-2011 

przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mrocznej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

 

52

0050.71.2011.VI

22-02-2011 

przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.  

 

 

53

0050.72.2011.VI

24-02-2011 

powołania komisji konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej złożonych w naborze wniosków na realizację zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.