Elżbieta Grzeszek

Stanowisko
Referat Gminnego Zasobu Nieruchomości