Tomasz Błażków

Stanowisko
Referat Gminnego Zasobu Nieruchomości
Telefon
0757546248
E-mail:
tblazkow@jeleniagora.pl