Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2011 13:30 0151-804/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Szrenickiej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej
23.03.2011 10:08 Index
07.12.2009 15:30 0151-780/V/08 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
11.03.2009 09:45 0151-592/V/08 Zarządzenie w sprawie odpisu w księgach rachunkowych sald przedawnionych wynikających z niezapłaconych mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską
11.03.2009 09:38 0151-591/V/08 Zarządzenie w sprawie : umorzenia należności Miasta Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej – Miejska Izba Wytrzeźwień
11.03.2009 09:32 0151-577/V/08 Zarządzenie w sprawie umorzenia należności Miasta Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej – Miejska Izba Wytrzeźwień
05.03.2009 15:19 0151-565/V/08 w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok
04.03.2009 12:28 0151-760/V/08 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku
04.03.2009 12:13 0151-822/V/08 w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
04.03.2009 11:29 0151-848/V/08 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej w Jeleniej Górze

1 2 3 4 5 6 następna