Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2014 15:04 0050.1997.2014.VI w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
28.10.2014 12:59 0050.1996.2014.VI w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
28.10.2014 12:21 0050.1995.2014.VI w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. geologiii ochrony powierzchni ziemi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
27.10.2014 13:08 0050.1990.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Warszawskiej 10 w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
27.10.2014 10:26 0050.1993.2014.VI zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050. 634.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie przekazania w wieloletnie użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Michałowickiej 32
27.10.2014 10:21 0050.1991.2014.VI zarządzenie w sprawie przekazania w użyczenie gruntu położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 180
23.10.2014 09:14 0050.1989.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
21.10.2014 13:12 0050.1980.2014.VI zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
21.10.2014 13:05 0050.1979.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w rejonie ulic Wolności 251 i Łabskiej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
20.10.2014 09:50 0050.1982.2014.VI Zarządzenie Nr 0050.1982.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna