Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2014 13:30 0050.2000.2014.VI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2019 zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - „Prowadzenie czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego”
03.11.2014 13:26 0050.1999.2014.VI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
03.11.2014 13:19 0050.1998.2014.VI w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej i oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2015-2016 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych, udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym oraz powołania Komisji konkursowej opiniującej i oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2015 i 2019 zadań publicznych
30.10.2014 14:15 0050.1992.2014.VI zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowych
30.10.2014 14:04 0050.2002.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zabudowanym
30.10.2014 11:30 0050.1994.2014.VI zarządzenie w sprawie przekazania w użyczenie gruntu położonego w Jeleniej Górze w Parku Norweskim
29.10.2014 12:52 0050.1988.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wacława Sieroszewskiego, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej
29.10.2014 12:40 0050.1987.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Okrężnej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej
29.10.2014 12:29 0050.1986.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Szrenickiej oraz ul. Widok, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej
29.10.2014 09:18 0050.1984.2014.VI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna