Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2014 09:33 0050.2019.2014.VI Zarządzenie nr 0050.2019.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Pawła II - Jana Sobieskiego - Poznańskiej - Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze.
13.11.2014 15:25 0050.2016.2014.VI zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
13.11.2014 07:47 0050.2004.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wesołej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej
12.11.2014 08:48 0050.2007.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej, w drodze przetargu nieograniczonego
12.11.2014 08:37 0050.2006.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Oskara Langego, w drodze przetargu nieograniczonego
07.11.2014 10:17 0050.2009.2014.VI zarządzenie w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Cichej
07.11.2014 10:15 0050.2010.2014.VI w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka
07.11.2014 10:08 0050.2008.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
06.11.2014 14:47 0050.2013.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
05.11.2014 12:23 0050.2001.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 2/3 udziału w gruncie niezabudowanym położonym w Jeleniej Górze przy ul. Wolności, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna