Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2014 11:59 0050.2036.2014.VI w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. geologii i ochrony powierzchni ziemi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
18.11.2014 13:13 0050.2018.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Stefana Okrzei w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
18.11.2014 13:12 0050.2017.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Strzeleckiej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
18.11.2014 12:17 0050.2022.2014.VI w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2015
18.11.2014 12:14 0050.2021.2014.VI w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry
18.11.2014 09:16 0050.2014.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w rejonie ulic: Zjednoczenia Narodowego 13 i Sprzymierzonych w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
18.11.2014 09:13 0050.2012.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
18.11.2014 07:46 0050.2031.2014.VI zarządzenie w sprawie ustalenia trybu i warunków sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
17.11.2014 12:33 0050.2005.2014.VI w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie Miasta Jelenia Góra
17.11.2014 10:57 0050.2020.2014.VI w sprawie zasad i trybu wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Jelenia Góra lub Skarbu Państwa, w celu umieszczenia elementów sieci uzbrojenia terenu lub remontów i innych czynności technicznych na istniejącej infrastrukturze technicznej i ustalenia wysokości opłat oraz kaucji za zajęcie gruntów na powyższe cele

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna