Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2014 09:21 0050.2028.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Józefa Elsnera, w drodze przetargu nieograniczonego
27.11.2014 09:20 0050.2027.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze przy ulicy Maciejowskiej, w drodze przetargu nieograniczonego
27.11.2014 09:17 0050.2026.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Sokoliki, w drodze przetargu nieograniczonego
25.11.2014 14:25 0050.2035.2014.VI zarządzenie w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej
25.11.2014 10:24 0050.2038.2014.VI Zarządzenie w sprawie przedkładania inicjatyw inwestycyjnych do wieloletniego planu inwestycyjnego
24.11.2014 08:59 0050.2034.2014.VI zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Warszawskiej
24.11.2014 08:55 0050.2033.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w rejonie ul. Junaków i ul. Leśnej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
24.11.2014 08:53 0050.2032.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej pomiędzy ul. Junaków i ul. Sokoliki w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
20.11.2014 13:43 0050.2025.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Karkonoskiej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej
20.11.2014 12:28 0050.2037.2014.VI w sprawie zasad wdrożenia, monitorowania i ewaluacji Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014 – 2025

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna