Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2014 14:48 0050.2051.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali położonych w Jeleniej Górze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste bądź sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, w drodze przetargu nieograniczonego
03.12.2014 14:45 0050.2050.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Pocztowej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
03.12.2014 14:42 0050.2049.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wzgórze Kościuszki 2 w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
02.12.2014 11:55 0050.2045.2014.VI w sprawie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry
02.12.2014 09:22 0050.2043.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podgórzyńskiej 6A w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
02.12.2014 09:20 0050.2042.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podgórzyńskiej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
02.12.2014 08:24 0050.2052.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
27.11.2014 11:35 0050.2015.2014.VI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
27.11.2014 09:26 0050.2030.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy alei Jana Pawła II, w drodze przetargu nieograniczonego
27.11.2014 09:24 0050.2029.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej, w drodze przetargu nieograniczonego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna