Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2014 09:21 0050.2064.2014.VII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej
10.12.2014 09:17 0050.2063.2014.VII w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
10.12.2014 09:14 0050.2062.2014.VII w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
09.12.2014 10:18 0050.2046.2014.VI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
09.12.2014 09:22 0050.2060.2014.VII w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Straży Miejskiej w Jeleniej Górze
04.12.2014 10:52 0050.2055.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Józefa Chełmońskiego
04.12.2014 10:50 0050.2044.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
04.12.2014 10:48 0050.2041.2014.VI zarządzenie w sprawie zmiany formy zabezpieczenia zapłaty kar umownych za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości
04.12.2014 08:36 0050.2048.2014.VI w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa na własność Miasta Jelenia Góra pojazdu usuniętego z drogi publicznej oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
03.12.2014 14:49 0050.2054.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Ignacego Daszyńskiego 5A w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna