Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2014 11:06 0050.1962.2014.VI w sprawie powierzenia Straży Miejskiej w Jeleniej Górze zadań i czynności materialno-technicznych w zakresie przejmowania i zbywania pojazdów w trybie art. 50a i 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
22.09.2014 13:48 0050.1929.2014.VI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
22.09.2014 13:29 0050.1928.2014.VI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 w zakresie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
22.09.2014 08:33 0050.1954 .2014.VI Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra”
17.09.2014 12:36 0050.1934.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Młyńskiej 33 w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
16.09.2014 10:53 0050.1949.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze w rejonie ul. Gustawa Morcinka, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej
16.09.2014 10:13 0050.1950.2014.VI w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji pozostałych środków trwałych i obsługi kasy w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
15.09.2014 08:23 0050.1947.2014.VI w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki na rok 2014
11.09.2014 12:59 0050.1948.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
11.09.2014 12:54 0050.1940.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Krętej 8, 10 w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następna