Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2014 08:19 0050.1969.2014.VI zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych kosztów przygotowania sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości kaucji pobieranej od wnioskodawców w związku z przygotowaniem dokumentacji sprzedaży lokali mieszkalnych
02.10.2014 08:32 0050.1960.2014.VI zarządzenie w sprawie wyznaczenia przewodniczących i członków komisji przetargowych do prowadzenia przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry i Skarbu Państwa
02.10.2014 08:30 0050.1959.2014.VI zarządzenie w sprawie wyznaczenia przewodniczących i członków komisji do przeprowadzenia rokowań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra i Skarbu Państwa
02.10.2014 08:26 0050.1956.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Nowowiejskiej 71, 75 w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
02.10.2014 08:23 0050.1955.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
02.10.2014 08:15 0050.1933.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali położonych w Jeleniej Górze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste bądź sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, w drodze przetargu nieograniczonego
26.09.2014 13:15 0050.1966.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
26.09.2014 11:16 0050.1965.2014.VI w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 0050.1311.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawach kosztów usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
25.09.2014 12:18 0050.1961.2014.VI zarządzenie w sprawie przekazania w wieloletnie użyczenie nieruchomości położonych w Jeleniej Górze
24.09.2014 15:08 0050.1951.2014.VI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna