Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2014 15:03 0050.1972.2014.VI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 w zakresie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
15.10.2014 13:09 0050.1981.2014.VI zarządzenie w sprawie wyodrębnienia samodzielnych lokali z nieruchomości budynkowych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Jana Sobieskiego 80 i Kraszewskiego 6
14.10.2014 09:00 0050.1975.2014.VI w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
14.10.2014 07:40 0050.1977.2014.VI zarządzenie w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
14.10.2014 07:34 0050.1953.2014.VI zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze
14.10.2014 07:29 0050.1952.2014.VI zarządzenie w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej
08.10.2014 10:39 0050.1964.2014.VI w sprawie powołania zespołu spisowego w celu dokonania spisu z natury mienia powierzonego Bursie Szkolnej „Oaza”
07.10.2014 14:34 0050.1971.2014.VI w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
07.10.2014 13:46 0050.1968.2014.VI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
06.10.2014 13:15 0050.1967.2014.VI zarządzenie w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 39,41

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna