Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2012 11:50 0050.1048.2012.VI w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środka trwałego - pompy wirnikowej
02.08.2012 10:47 0050.875.2012.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej
01.08.2012 09:40 0050.876.2012.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jeleniej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego
01.08.2012 09:31 0050.874.2012.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziału w gruncie, w drodze przetargu nieograniczonego
01.08.2012 09:22 0050.873.2012.VI w sprawie przedłużenia terminu rozbiórki budynku niemieszkalnego położonego w Jeleniej Górze przy al. Wojska Polskiego 77A
01.08.2012 09:13 0050.872.2012.VI w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach gruntu nr 91/1 i 91/2 położonych w Jeleniej Górze w obrębie Cieplice II na rzecz ECO Jelenia Góra spółka z o.o z siedzibą w Jeleniej Górze i każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej przebiegającej przez ww. grunt
01.08.2012 08:49 0050.868.2012.VI w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lokali użytkowych położonych przy ul. Cieplickiej nr 227 i Jana Kasprowicza 24 na rzecz najemców
27.07.2012 13:02 0050.871.2012.VI w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu ozn. geod. jako dz. nr 505,509, 510/1 położonych w obrębie Jelenia Góra 3
11.06.2012 12:16 0050.724.2012.VI w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050. 704. 2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
27.03.2012 14:42 0050.682.2012.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego połozonego w Jeleniej Górze przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej

1 2 następna