Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2013 10:21 I/97/2013 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Jeleniej Góry za rok 2012 rok
27.09.2012 12:21 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jeleniej Góry za I półrocze 2012 roku
10.02.2012 10:02 I/34/2012 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 190.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry oraz Nr 189.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2012
10.02.2012 09:00 I/33/2012 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Jeleniej Góry przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 189.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2012
22.12.2011 09:54 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Jeleniej Góry przedstawionego w projekcie uchwału budżetowej na 2012 rok
20.12.2011 15:14 Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012
20.12.2011 15:09 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry projekcie uchwały budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2012