Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2014 12:25 441.2014.VI informacja o obwieszczeniu nr 441.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Jana Matejki 16 w Jeleniej Górze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie związanego z tym lokalem
30.07.2014 10:22 440.2014.VI informacja o obwieszczeniu nr 440.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej/Polnej
30.07.2014 10:07 439.2014.VI informacja o obwieszczeniu nr 439.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krośnieńskiej
23.07.2014 11:13 GK-O.6845.74.2014 Wykaz gruntów rolnych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
22.07.2014 13:11 informacja o obwieszczeniu nr 434.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ulicach: Wolności 190, Cieplickiej 29 i Kazimierza Przerwy-Tetmajera 5A-5B w Jeleniej Górze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami
22.07.2014 13:07 informacja o obwieszczeniu nr 433.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ulicach: Pocztowej 3, Na Skałkach 10, Jacka Malczewskiego 10-12, Wojska Polskiego 14, Flisaków 8 i Osiedle Robotnicze 28 w Jeleniej Górze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste bądź sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami
22.07.2014 13:04 informacja o obwieszczeniu nr 432.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jeleniej Górze w rejonie ul. Spółdzielczej – działka nr 21/14, obręb 38, AM-2
22.07.2014 12:50 informacja o obwieszczeniu nr 431.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jeleniej Góry wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste, bądź sprzedażą udziału w gruncie
22.07.2014 12:46 informacja o obwieszczeniu nr 430.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności (działka nr 5/24; działka nr 5/26) i ulicy Malinowej (działka nr 768/1)
22.07.2014 12:37 informacja o obwieszczeniu nr 438.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej, Góra Bohaterów, Zjednoczenia Narodowego oraz w rejonie ul. Spółdzielczej i Franciszka Żwirki przeznaczonych do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanych nieruchomości

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna