Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2014 08:01 informacja o obwieszczeniu nr 461.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Karkonoskiej 38 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie związanego z tym lokalem
21.10.2014 07:57 informacja o obwieszczeniu nr 460.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ulicach: Oskara Langego 14 i Młyńskiej 33
21.10.2014 07:53 informacja o obwieszczeniu nr 459.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jeleniej Góry wraz ze sprzedażą bądź oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie
15.10.2014 09:37 informacja o obwieszczeniu nr 458.2014.VI w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Zjednoczenia Narodowego na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej
15.10.2014 09:35 informacja o obwieszczeniu nr 457.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Poznańskiej, Stefana Okrzei oraz Wesołej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanych nieruchomości – w drodze bezprzetargowej
10.10.2014 10:34 OGŁOSZENIE Nr 5/d/G/ZGKiM/2014 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA JELENIEJ GÓRY PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
06.10.2014 07:57 GK-O.6845.94.2014 Wykaz gruntów rolnych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
03.10.2014 09:48 informacja o obwieszczeniu nr 455.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ulicy: Karola Miarki (działka nr 206) i Wrocławskiej (działka nr 10/5; działka nr 16/2)
01.10.2014 14:47 informacja o obwieszczeniu nr 453.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy) lokalu użytkowego-garażu nr 2u położonego w Jeleniej Górze przy ul. Karkonoskiej nr 13 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
01.10.2014 14:40 informacja o obwieszczeniu nr 452.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ulicy Okrężnej (działka nr 274/6; działka nr 274/7; działki nr 274/8 i 274/9; działka nr 274/10)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna