Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2014 11:23 informacja o obwieszczeniu nr 485.2014.VII w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Szrenickiej, Widok, Okrężnej, Wolności oraz Wesołej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanych nieruchomości – w drodze bezprzetargowej
16.12.2014 08:15 GK-O.6845.126.2014 Wykaz gruntu rolnego do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
03.12.2014 14:29 informacja o obwieszczeniu nr 476.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Ignacego Daszyńskiego i ul. Nowowiejskiej 71, 75
03.12.2014 10:54 informacja o obwieszczeniu nr 481.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Góry przy ul. Krętej 8, 10.
03.12.2014 10:51 informacja o obwieszczeniu nr 479.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jeleniej Góry wraz ze sprzedażą bądź oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie
01.12.2014 11:51 GK-O.6845.128.2014 Wykaz gruntów rolnych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
28.11.2014 11:11 478.2014.VI informacja o obwieszczeniu nr 478.2014.VI w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości lokalowej,stanowiacej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
21.11.2014 08:11 OGŁOSZENIE Nr 6/d/G/ZGKiM/2014 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA JELENIEJ GÓRY PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
18.11.2014 13:50 informacja o obwieszczeniu nr 474.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Jeleniej Górze przy ulicach: osiedle Robotnicze 17 i 58, Jana Kasprowicza 43, Placu Piastowskim 8, Krośnieńskiej 2 i Zjednoczenia Narodowego 3 wraz z oddaniem w użytkowanie bądź sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami
18.11.2014 13:48 informacja o obwieszczeniu nr 473.2014.VI w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kasprowicza w granicach działki nr 386/1

1 2 3 4 5 6 następna