Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2014 09:26 29/d/G/2014 zaproszenie do składania ofert na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta, położonej przy ul. Lubańskiej na cele: usługowe o charakterze nieprodukcyjnym, składowe, inne, z wykluczeniem handlu i przedsięwzięć oddziałujących na środowisko
30.10.2014 13:04 GK-O.6845.118.2014 Wykaz gruntów rolnych do dzierżawy w drodze bez przetargowej dla dotychczasowych dzierżawców
14.10.2014 09:34 4/n/SP/2014 zaproszenie do składania ofert na oddanie w najem do lat trzech pomieszczeń biurowych, usytuowanych w budynku położonym w Jeleniej Górze przy ul. Gustawa Morcinka 33A, stanowiącym własność Skarbu Państwa
25.03.2014 09:11 3/d/SP/2014 zaproszenie do składania ofert na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń usytuowanych w budynkach położonych w Jeleniej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego nr 26 i nr 28, stanowiących własność Skarbu Państwa
03.02.2014 11:47 GK-O.6854.13.2014 Wykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej
05.12.2013 14:22 47/d/G/2013 zaproszenie do składania ofert na wydzierżawienie na okres trzech lat działki nr 228, położonej przy ul. Władysława Orkana, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-ogrodowe niezwiązane z obsługą nieruchomości
21.05.2013 14:28 29/d/G/2013 zaproszenie do składania ofert na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Konwaliowej, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-ogrodowe bez prawa trwałego inwestowania na przedmiocie dzierżawy
12.02.2013 10:23 12/d/G/2013 zaproszenie do składania ofert na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, gruntu zabudowanego garażem o pow. 24 m2, stanowiącego własność Miasta, położonego przy ul. Wincentego Pola
12.11.2012 09:37 36/d/G/2012 zaproszenie do składania ofert na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Miasta, położonego przy ul. Wiejskiej, z przeznaczeniem na cele parkingowe, jako plac manewrowy do nauki jazdy lub na inne cele zaproponowane przez oferenta nie kolidujące z zapisami planu przestrzennego zagospodarowania miasta
03.10.2012 13:39 GK-O.6845.29.2012 Wykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy w drodze bezprzetargowej

1 2 następna