Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.08.2014 09:46 MZDiM/14/ZPP/2014 Zapytanie ofertowe na zadanie:„Utwardzenie odcinka ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze”
06.08.2014 08:02 ZK.5543.12.2014 Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 na cele ochrony przeciwpożarowej
06.08.2014 07:02 GK-O.271.26.2014 Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa”.
29.07.2014 13:31 GK-O.271.25.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych- etap II”
23.07.2014 15:02 GK-O.271.24.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie :„Konserwacja urządzeń melioracji wodnych”
23.07.2014 07:08 E.271.25.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Remont balkonów" w Centrum Opieki nad Dzieckiem "DĄBRÓWKA" przy ul. Podgórzyńska 6/2 w Jeleniej Górze
17.07.2014 14:28 A.271.2.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Ceglanej w Jeleniej Górze"
15.07.2014 11:51 E.271.24.2014 zapytanie ofertowe na zadanie pn."Remont części ogrodzenia i utwardzenie drogi oraz remont posadzki w holu budynku"" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 przy ul. Gimnazjalnej 2 w Jeleniej Górze.
14.07.2014 09:05 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:: „Usunięcie żywopłotu zlokalizowanego przy boisku ul. Kamiennogórska/Dembowskiego i przy ul. Orlej dz. 1 /2”
11.07.2014 11:53 Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż pylonu obejmującego makietę Parku Norweskiego w Jeleniej Górze w ramach realizacji projektu pn.: "Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna