Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2014 12:22 GK-O.271.39.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód ze zlewni rowów R-F i R-D do rzeki Kamiennej w km 3+820 w Jeleniej Górze”.
02.10.2014 12:43 Zapytanie ofertowe na zadanie: pn. : "Opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo –rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze”
19.09.2014 10:13 GK-O.271.36.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w Parku Zdrojowym
18.09.2014 14:23 IZP.271.128.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie”
17.09.2014 10:18 IZP.271.125.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Dostawa i montaż dwóch kamer monitoringu na stadionie w Jeleniej Górze przy ul. Złotniczej 12..”
16.09.2014 09:27 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z drogą wewnętrzną w Jeleniej Górze".
15.09.2014 14:15 A.271.3.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze"
11.09.2014 12:16 IZP.271.122.2014 Zapytanie ofertowe dotyczace zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie
01.09.2014 13:11 IZP.271.115.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Remont wejścia do budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra od ul. Wojska Polskiego 49”
29.08.2014 13:54 IZP.271.117.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych z terenu „Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na osiedlu Zabobrze III w Jeleniej Górze”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna