Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2014 09:40 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Remont lodowiska" w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Piotra Skargi 19 w Jeleniej Górze
03.11.2014 14:33 E.271.26.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osoby starsze na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego” w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Sudeckiej 53 w Jeleniej Górze.
30.10.2014 15:28 MZDiM/ZPP/17/2014 Zapytanie ofertowe: „Opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo –rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze”
16.10.2014 10:24 K.271.5.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Jelenia Góra w 2015 r.”
14.10.2014 14:53 E.271.18.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze.”
10.10.2014 12:57 IZP.271.146.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Weryfikacja dokumentacji projektowej wraz z jej aktualizacją dla zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej – etap II”
09.10.2014 15:48 IZP.271.145.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące sprawowania usługi inspektora nadzoru inwestorskiego polegającej na odbiorze nowych systemów ogrzewania gazowego lub elektrycznego w 235 lokalach mieszkalnych na terenie miasta Jelenia Góra
09.10.2014 15:09 IZP.271.141.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi kominiarskiej polegającej na odbiorze gazowych przewodów spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych 50 lokali mieszkalnych na terenie miasta Jelenia Góra
09.10.2014 13:11 IZP.271.140.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze. Część I – Wycinka drzew i krzewów
03.10.2014 13:37 IZP.271.123.2014 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Weryfikacja dokumentacji projektowej wraz z jej aktualizacją dla zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej – etap II”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna