Wojciech Hada 07.07.2011 14:00

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

­
Komentarz

­

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.09.2011 12:05 Edycja dokumentu (Wojciech Hada)
07.07.2011 14:00 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Hada)