Magdalena Krzysik 24.03.2011 09:09

w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej jednostki pomocniczej "Uzdrowisko Cieplice"

­Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 18 ust. 1 załącznika do Uchwały NR 446/LVIII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 października 2009 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” zarządzam, co następuje:

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej jednostki pomocniczej "Uzdrowisko Cieplice"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Krzysik
Informację wytworzył:Anna Gniadzik
Data na dokumencie:02.02.2011
Data publikacji:24.03.2011 09:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.03.2011 09:09 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Krzysik)