wersja do wydruku Helena Najwer 06.12.2012 12:14

Stawki podatkowe na rok 2013

  1. Stawki podatku od nieruchomości rok 2013 
  2. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2013
  3. Stawki opłaty targowej na rok 2013
  4. Stawki opłaty miejscowej na rok 2013
  5. Stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2013
  6. Stawki opłaty od posiadania psów na rok 2013

 

Formularze deklaracji do pobrania na dole strony

Sprawy podatku

od nieruchomości załatwia:

 

Wydział Finansowy ul.Sudecka 29

 pokój nr 35  i 36  tel.  75 75 46 221 (dotyczy osób fizycznych)
     tel  75 75 46 238 (dotyczy osób fizycznych)

pokój nr 37 tel.  75 75 46 218 ( dotyczy osób prawnych)


email: podatki_um@jeleniagora.pl

 

Podstawa prawna obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm. )

 

Wpłat podatku od nieruchomości należy dokonywać w kasach 

Urzędu Miasta znajdujących się przy ulicy Sudeckiej 29

i Plac Ratuszowy 58, czynnych:

 w godzinach od 730  do 1530 (poniedziałek,wtorek,środa)

730 do 1630 (czwartek)

730 do 1430 (piątek)

lub na rachunek bankowy:

Urząd Miasta

Plac Ratuszowy 58

58-500  Jelenia Góra

 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Niezależnie od podstawowego bankowego rachunku dochodów gminy, wprowadzono w roku bieżacym indywidualne konta bankowe dla każdego podatnika. W związku z tym  przy dokonywaniu wpłat podatku od nieruchomości od 2013 roku konieczne bedzie posługiwanie indywidualnym numerem rachunku bankowego.

Indywidualne numery rachunku bankowego otrzymają podatnicy podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych (zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne).

Numer indywidualnego rachunku dla osoby fizycznej zostanie umieszczony w decyzjach ustalających wysokość należnego podatku za 2013 rok.

Natomiast osoby prawne w zakresie podatku od nieruchomości, oraz podatnicy podatku od środków transportowych, otrzymają  zawiadomienia o indywidualnym rachunku bankowym drogą pocztową.

  Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stawki podatkowe na rok 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra
Informację opublikował:Helena Najwer
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2012 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.07.2013 09:12 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
08.07.2013 08:27 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
07.02.2013 12:42 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
31.01.2013 15:53 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
dla osób prawnych (PDF)"

(Helena Najwer)
11.01.2013 14:21 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
11.01.2013 13:02 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
11.01.2013 11:48 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
11.01.2013 11:03 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
12.12.2012 14:58 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
12.12.2012 13:47 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
12.12.2012 08:56 Zmieniono tytuł załącznika z
"ZN_zwolnienia_nieruchomość.doc" na "Informacja o
zwolnieniach w podatku od nieruchomości (osoby prawne i
fizyczne)"

(Helena Najwer)
12.12.2012 08:53 Zmieniono tytuł załącznika z
"DN_deklaracja_nieruchomość_bez_stawek" na "Deklaracja na
podatek od nieruchomości dla osób prawnych bez stawek"

(Helena Najwer)
12.12.2012 08:48 Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja na podatek od
nieruchomości ze stawkami" na "Deklaracja na podatek od
nieruchomości dla osób prawnych ze stawkami"

(Helena Najwer)
12.12.2012 08:46 Zmieniono tytuł załącznika z
"IN_informacja_nieruchomość.doc" na
"IN_informacja_osoby_fizyczne_nieruchomość.doc"

(Helena Najwer)
12.12.2012 08:37 Zmieniono tytuł załącznika z
"DN_deklaracja_nieruchomość.doc" na
"DN_deklaracja_nieruchomość_bez_stawek"

(Helena Najwer)
12.12.2012 08:33 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
ze stawkami"

(Helena Najwer)
11.12.2012 15:37 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
11.12.2012 15:34 Dodano załącznik "Stawki podatku od nieruchomości"
(Helena Najwer)
10.12.2012 12:29 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych (cz.2.)"

(Helena Najwer)
10.12.2012 12:29 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych (cz.1)"

(Helena Najwer)
10.12.2012 12:29 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych (cz.2)"

(Helena Najwer)
10.12.2012 12:29 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych (cz.1)"

(Helena Najwer)
10.12.2012 10:41 Dodano załącznik "Stawki podatku od środków
transportowych"

(Helena Najwer)
10.12.2012 10:02 Dodano załącznik "Stawki opłaty uzdrowiskowej"
(Helena Najwer)
10.12.2012 10:01 Dodano załącznik "Stawki opłaty miejscowej"
(Helena Najwer)
10.12.2012 09:44 Dodano załącznik "Stawki opłaty od posiadania psa"
(Helena Najwer)
10.12.2012 09:27 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
10.12.2012 09:24 Dodano załącznik "Stawki opłaty targowej"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:43 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "ZN_zwolnienia_nieruchomość.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "IN_informacja_nieruchomość.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "DO_informacja_dane_osobowe.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "DN_deklaracja_nieruchomość.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "ZR_zwolnienia_podatek_rolny.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "IR_informacja_grunty_rolne.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "DR_deklaracja_podatek_rolny.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "ZL_zwolnienia_podatek_leśny.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "IL_informacja_o_lasach.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:39 Dodano załącznik "DL_deklaracja_podatek_leśny.doc"
(Helena Najwer)
06.12.2012 13:04 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
06.12.2012 12:46 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
06.12.2012 12:36 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
06.12.2012 12:19 Edycja dokumentu (Helena Najwer)
06.12.2012 12:14 Utworzenie dokumentu. (Helena Najwer)