wersja do wydruku Wojciech Hada 19.01.2011 10:46

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki sportowe

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13.01.2017r. Sygn. akt III SA/Wr 1320/16 stwierdza nieważność par 3 ust. 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz