Treść zarządzenia w załączeniu

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.1047.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janusz Lichocki
Data publikacji:13.12.2012 15:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naczelnik Wydziału
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janusz Lichocki
Data aktualizacji:13.12.2012 15:57