Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.841.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Jagniątków w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janusz Lichocki
Data publikacji:04.07.2012 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naczelnik Wydziału
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janusz Lichocki
Data aktualizacji:04.07.2012 14:29