Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

 

Ogłoszenie

Termin składania

Wyniki naborów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Centrum Obsługi Klienta w Wydziale Obsługi Mieszkańców

10.02.2015

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji przestrzennej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

03.02.2015

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania, koordynacji i realizacji projektów współfinansowanych zewnętrznymi środkami pomocowymi w Wydziale Rozwoju Miasta w Referacie Funduszy Europejskich

19.01.2015

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geologii i ochrony powierzchni ziemi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

14.11.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

24.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geologii i ochrony powierzchni ziemi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

20.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

06.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

03.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji pozostałych środków trwałych i obsługi kasy w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

15.09.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji pozostałych środków trwałych i obsługi kasy w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

26.08.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

22.08.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego– Kierownika Referatu Rachunkowości w Wydziale Finansowym

11.08.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geodety Miasta – Kierownika Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

31.07.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. naliczania i ewidencji kosztów wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

11.07.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

09.05.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Spółki Termy Cieplickie, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dotacji na działalność edukacyjną w Wydziale Edukacji i Sportu

09.05.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym w Referacie Egzekucji

31.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów z tytułu dzierżawy i pozostałych dochodów niepodatkowych w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

28.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. naliczania i ewidencji kosztów wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

26.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w Referacie Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w Referacie Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2014

INFORMACJA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

03.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia postępowania administracyjnego w egzekucji oraz wykonywania zadań Miasta jako Organu Egzekucyjnego w Referacie Egzekucji w Wydziale Finansowym

28.02.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

30.01.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony zabytków i promocji imprez kulturalno - turystycznych
w Wydziale Kultury i Turystyki

27.01.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

22.11.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej

04.10.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

30.09.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej

19.08.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania i nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi

29.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi systemu informatycznego gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi

29.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu wieczystego użytkowania i sprzedaży gruntów w Referacie Dochodów w Wydziale Finansowym

26.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatku od nieruchomości w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansowym

26.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansowym

26.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

21.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny

17.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny

17.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny

17.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

08.03.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze

18.02.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu wieczystego użytkowania i sprzedaży gruntów w Wydziale Finansowym

21.12.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

02.01.2013

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi archiwum zakładowego w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej

14.12.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. administrowania portalem i serwisami miejskimi w Wydziale Dialogu Społecznego

05.11.2012

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

05.11.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania, koordynacji i realizacji projektów współfinansowanych zewnętrznymi środkami pomocowymi w Wydziale Rozwoju Miasta

29.10.2012

INFORMACJA o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

15.10.2012

INFORMACJA o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

17.09.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji przestrzennej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

06.07.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. turystyki w Wydziale Kultury i Turystyki

14.06.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

04.06.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrotu nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

21.05.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko ds. turystyki w Wydziale Kultury i Turystyki

25.04.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

23.04.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

23.04.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi inwestora, przedsiębiorczości i strategii rozwoju w Wydziale Rozwoju Miasta

30.03.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

06.03.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

01.03.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

24.02.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

06.02.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra

30.01.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zieleni miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

23.01.2012

Informacja o wynikach naboru

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Komentarz

­
Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:Mirosława Michułka
Czas wytworzenia:
Czas publikacji:08.07.2008

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.01.2015 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
22.01.2015 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
07.01.2015 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
10.12.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.11.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
30.10.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.10.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.10.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.10.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.10.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
07.10.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
03.10.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
24.09.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
22.09.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
02.09.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.08.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
14.08.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
14.08.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
06.08.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
30.07.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.07.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
15.07.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
27.06.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
03.06.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
27.05.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
06.05.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
28.04.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
25.04.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
08.04.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
24.03.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
17.03.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
14.03.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.03.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.03.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
11.03.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
11.03.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
24.02.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
19.02.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
17.02.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.02.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
16.01.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.01.2014 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
10.12.2013 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
15.11.2013 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
15.11.2013 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
15.11.2013 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
31.10.2013 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
24.10.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.09.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.09.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.09.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.08.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.08.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.08.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
08.08.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
08.08.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
08.08.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.07.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.07.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.07.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.07.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.07.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.07.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.06.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.03.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.03.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.02.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
30.01.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.01.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.01.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.01.2013 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.12.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.12.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.12.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.12.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.12.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
14.11.2012 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
26.10.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.10.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.10.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.10.2012 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
06.09.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.07.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.07.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.07.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.06.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.06.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.06.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.05.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
14.05.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.05.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.04.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.04.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.04.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
30.03.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
21.03.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.03.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.03.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.03.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.02.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
21.02.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.02.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.02.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.01.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.01.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.01.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.01.2012 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.07.2011 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.07.2011 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
01.07.2011 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
13.06.2011 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
13.06.2011 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.06.2011 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.06.2011 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.05.2011 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.04.2011 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
31.12.2010 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2010 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
10.11.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.10.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.10.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.09.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
23.09.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.09.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.09.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.09.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.08.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.08.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.08.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.08.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.07.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.07.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.07.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.07.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.07.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.06.2010 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
17.06.2010 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
07.06.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.05.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.05.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.05.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.05.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.05.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
30.04.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.04.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.04.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.04.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.04.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
31.03.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.03.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.03.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.03.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.03.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.03.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.02.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.02.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.02.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.02.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.02.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.02.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.02.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.01.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.01.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.01.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.01.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.01.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.01.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.01.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.01.2010 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.12.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.12.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
01.12.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
01.12.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
01.12.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.11.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.11.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
23.11.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
23.11.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.11.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.11.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
23.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
09.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.10.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.09.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.09.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.09.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.09.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.09.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.09.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.09.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.08.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.08.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.08.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.07.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
08.07.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
30.06.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.06.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.06.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.06.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.06.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.06.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.06.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.06.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.05.2009 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.05.2009 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
26.05.2009 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
25.05.2009 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.05.2009 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
19.05.2009 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
15.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.05.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
14.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.04.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
31.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.03.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.01.2009 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
31.12.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
24.12.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.12.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.12.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.12.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
15.12.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.12.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.12.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.11.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.11.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.11.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.11.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.11.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
09.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.10.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.10.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
06.10.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
26.09.2008 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.09.2008 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
19.09.2008 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
16.09.2008 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
16.09.2008 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
12.09.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.09.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.09.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.09.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
10.09.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
10.09.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
05.09.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
02.09.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
01.09.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.08.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.08.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.08.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
20.08.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.08.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
12.08.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
05.08.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
04.08.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
31.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
25.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
10.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
08.07.2008 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
08.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)