Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

 

Ogłoszenie

Termin składania

Wyniki naborów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Centrum Obsługi Klienta w Wydziale Obsługi Mieszkańców

10.02.2015

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji przestrzennej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

03.02.2015

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania, koordynacji i realizacji projektów współfinansowanych zewnętrznymi środkami pomocowymi w Wydziale Rozwoju Miasta w Referacie Funduszy Europejskich

19.01.2015

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geologii i ochrony powierzchni ziemi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

14.11.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

24.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geologii i ochrony powierzchni ziemi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

20.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

06.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

03.10.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji pozostałych środków trwałych i obsługi kasy w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

15.09.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji pozostałych środków trwałych i obsługi kasy w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

26.08.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

22.08.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego– Kierownika Referatu Rachunkowości w Wydziale Finansowym

11.08.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geodety Miasta – Kierownika Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

31.07.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. naliczania i ewidencji kosztów wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

11.07.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

09.05.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Spółki Termy Cieplickie, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dotacji na działalność edukacyjną w Wydziale Edukacji i Sportu

09.05.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym w Referacie Egzekucji

31.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów z tytułu dzierżawy i pozostałych dochodów niepodatkowych w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

28.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. naliczania i ewidencji kosztów wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych w Wydziale Finansowym w Referacie Rachunkowości

26.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w Referacie Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w Referacie Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24.03.2014

INFORMACJA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

03.03.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia postępowania administracyjnego w egzekucji oraz wykonywania zadań Miasta jako Organu Egzekucyjnego w Referacie Egzekucji w Wydziale Finansowym

28.02.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

30.01.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony zabytków i promocji imprez kulturalno - turystycznych
w Wydziale Kultury i Turystyki

27.01.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

22.11.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej

04.10.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

30.09.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej

19.08.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania i nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi

29.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi systemu informatycznego gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi

29.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu wieczystego użytkowania i sprzedaży gruntów w Referacie Dochodów w Wydziale Finansowym

26.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatku od nieruchomości w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansowym

26.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansowym

26.07.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

21.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny

17.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny

17.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny

17.06.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

08.03.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze

18.02.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu wieczystego użytkowania i sprzedaży gruntów w Wydziale Finansowym

21.12.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

02.01.2013

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi archiwum zakładowego w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej

14.12.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. administrowania portalem i serwisami miejskimi w Wydziale Dialogu Społecznego

05.11.2012

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

05.11.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania, koordynacji i realizacji projektów współfinansowanych zewnętrznymi środkami pomocowymi w Wydziale Rozwoju Miasta

29.10.2012

INFORMACJA o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

15.10.2012

INFORMACJA o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

17.09.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji przestrzennej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

06.07.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. turystyki w Wydziale Kultury i Turystyki

14.06.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

04.06.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrotu nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

21.05.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko ds. turystyki w Wydziale Kultury i Turystyki

25.04.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

23.04.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

23.04.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi inwestora, przedsiębiorczości i strategii rozwoju w Wydziale Rozwoju Miasta

30.03.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko ds. kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

06.03.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

01.03.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Informatyki i Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

24.02.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

06.02.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra

30.01.2012

Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zieleni miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

23.01.2012

Informacja o wynikach naboru

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra
Informację opublikował:Marcin Błażków
Data publikacji:08.07.2008 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Michułka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Natalia Kostka
Data aktualizacji:29.01.2015 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.01.2015 14:33 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
22.01.2015 15:34 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
07.01.2015 08:55 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
10.12.2014 14:47 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.11.2014 13:03 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
30.10.2014 15:03 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.10.2014 11:21 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.10.2014 11:21 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.10.2014 11:21 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.10.2014 15:09 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
07.10.2014 12:38 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
03.10.2014 09:34 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
24.09.2014 11:58 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
22.09.2014 10:59 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
02.09.2014 11:53 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.08.2014 14:45 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
14.08.2014 07:14 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
14.08.2014 07:14 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
06.08.2014 10:07 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
30.07.2014 08:33 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
29.07.2014 08:40 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
15.07.2014 07:58 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
27.06.2014 13:56 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
03.06.2014 13:30 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
27.05.2014 14:57 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
06.05.2014 11:27 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
28.04.2014 14:52 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
25.04.2014 10:31 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
08.04.2014 11:47 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
24.03.2014 13:54 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
17.03.2014 09:43 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
14.03.2014 12:45 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.03.2014 16:06 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.03.2014 15:57 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
11.03.2014 14:14 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
11.03.2014 14:08 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
24.02.2014 10:54 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
19.02.2014 11:51 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
17.02.2014 14:47 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.02.2014 10:57 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
16.01.2014 10:46 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
13.01.2014 12:51 Edycja dokumentu (Natalia Kostka)
10.12.2013 09:33 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
15.11.2013 13:50 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
15.11.2013 13:50 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
15.11.2013 08:51 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
31.10.2013 11:46 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
24.10.2013 15:20 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.09.2013 15:28 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.09.2013 14:25 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.09.2013 14:55 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.08.2013 11:11 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.08.2013 13:35 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.08.2013 13:07 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2013 13:03 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2013 12:45 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
08.08.2013 16:02 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
08.08.2013 15:18 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
08.08.2013 15:17 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.07.2013 09:23 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.07.2013 08:53 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.07.2013 14:39 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.07.2013 14:03 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.07.2013 13:44 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.07.2013 10:01 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2013 16:27 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2013 15:39 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2013 15:28 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.06.2013 08:37 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2013 13:53 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2013 13:26 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2013 13:07 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.03.2013 12:39 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.03.2013 12:53 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.02.2013 13:35 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
30.01.2013 15:12 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.01.2013 14:42 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.01.2013 09:36 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.01.2013 15:36 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.12.2012 11:47 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.12.2012 10:12 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.12.2012 11:44 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.12.2012 11:37 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.12.2012 11:10 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2012 14:13 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2012 13:56 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
14.11.2012 13:12 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
26.10.2012 11:58 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.10.2012 11:33 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.10.2012 12:15 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.10.2012 09:05 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
06.09.2012 10:30 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.07.2012 10:49 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.07.2012 14:32 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.07.2012 14:22 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.06.2012 14:07 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.06.2012 13:35 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.06.2012 14:53 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2012 10:41 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2012 09:22 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.05.2012 13:44 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
14.05.2012 12:12 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.05.2012 11:08 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.04.2012 15:14 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.04.2012 11:30 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2012 10:30 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2012 09:40 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.04.2012 11:34 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
30.03.2012 11:47 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
21.03.2012 12:24 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.03.2012 15:15 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.03.2012 09:06 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.03.2012 12:28 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.02.2012 13:54 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
21.02.2012 14:05 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.02.2012 10:39 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.02.2012 12:55 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.01.2012 12:10 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.01.2012 12:18 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.01.2012 12:21 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.01.2012 15:00 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.07.2011 15:31 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.07.2011 12:49 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
01.07.2011 15:48 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
13.06.2011 10:49 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
13.06.2011 10:35 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.06.2011 10:07 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.06.2011 10:07 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.05.2011 11:21 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.04.2011 15:46 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
31.12.2010 14:45 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2010 15:09 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
10.11.2010 10:32 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.10.2010 09:11 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.10.2010 12:21 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.09.2010 09:42 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
23.09.2010 14:38 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.09.2010 15:46 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.09.2010 15:34 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.09.2010 14:52 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.08.2010 11:42 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.08.2010 11:19 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.08.2010 10:57 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.08.2010 12:13 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.07.2010 11:42 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.07.2010 10:21 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.07.2010 09:59 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.07.2010 15:17 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.07.2010 14:24 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.06.2010 14:12 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
17.06.2010 11:26 Edycja dokumentu (Agata Hołdowicz)
07.06.2010 12:24 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2010 12:23 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.06.2010 12:11 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2010 11:58 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2010 11:43 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.05.2010 11:07 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.05.2010 14:36 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.05.2010 10:39 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.05.2010 13:07 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.05.2010 12:52 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.05.2010 12:20 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
30.04.2010 13:29 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.04.2010 14:29 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.04.2010 08:53 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.04.2010 09:08 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.04.2010 08:54 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
31.03.2010 14:07 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.03.2010 15:07 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
11.03.2010 15:33 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.03.2010 11:02 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.03.2010 10:50 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.03.2010 09:24 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.02.2010 09:37 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.02.2010 09:13 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2010 11:13 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.02.2010 09:49 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.02.2010 14:41 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.02.2010 10:05 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.02.2010 09:47 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.02.2010 09:28 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.01.2010 13:12 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.01.2010 13:09 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.01.2010 08:50 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.01.2010 11:49 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.01.2010 11:41 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.01.2010 14:00 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.01.2010 13:33 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.01.2010 14:53 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.12.2009 14:05 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.12.2009 14:33 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
01.12.2009 12:57 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
01.12.2009 12:40 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
01.12.2009 12:27 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.11.2009 10:26 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.11.2009 10:11 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
23.11.2009 15:37 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
23.11.2009 15:26 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.11.2009 13:22 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.11.2009 09:21 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.10.2009 13:46 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.10.2009 13:37 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.10.2009 11:25 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.10.2009 10:58 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
23.10.2009 12:10 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.10.2009 09:45 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.10.2009 11:36 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.10.2009 08:57 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
09.10.2009 11:56 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.10.2009 13:17 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.10.2009 14:39 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.10.2009 10:48 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.09.2009 09:38 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.09.2009 09:25 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.09.2009 09:25 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.09.2009 09:25 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.09.2009 14:09 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.09.2009 13:46 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.09.2009 13:09 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
28.08.2009 08:23 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.08.2009 09:24 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.08.2009 09:17 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2009 15:19 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2009 09:56 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2009 09:43 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.08.2009 09:35 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.07.2009 14:27 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
08.07.2009 15:21 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2009 09:44 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.07.2009 09:37 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
30.06.2009 15:10 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.06.2009 14:04 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.06.2009 12:36 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.06.2009 09:30 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.06.2009 14:52 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.06.2009 14:39 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.06.2009 09:18 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.06.2009 09:03 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
27.05.2009 14:32 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.05.2009 14:23 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
26.05.2009 08:53 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
25.05.2009 09:46 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.05.2009 10:24 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
19.05.2009 18:02 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
15.05.2009 13:53 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.05.2009 13:43 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.05.2009 13:31 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.05.2009 11:11 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.05.2009 10:32 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.05.2009 15:40 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.05.2009 15:10 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
07.05.2009 14:56 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.05.2009 16:19 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.05.2009 12:05 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
04.05.2009 10:01 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.04.2009 15:34 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
15.04.2009 11:48 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
14.04.2009 12:27 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2009 15:12 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2009 14:55 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2009 14:24 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.04.2009 14:06 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.04.2009 15:08 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.04.2009 14:57 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.04.2009 14:29 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
31.03.2009 17:56 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
25.03.2009 10:30 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
18.03.2009 11:01 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.03.2009 10:25 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.03.2009 16:49 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.03.2009 12:28 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.03.2009 12:31 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.03.2009 13:38 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.03.2009 13:31 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.03.2009 13:23 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.03.2009 13:15 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.02.2009 11:47 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.02.2009 12:45 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
20.02.2009 12:15 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.02.2009 11:33 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 12:59 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 12:50 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 12:34 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 12:26 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.02.2009 11:58 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
16.02.2009 17:45 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
13.02.2009 09:41 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
12.02.2009 16:25 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 16:14 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 16:02 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 15:39 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 15:21 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.02.2009 15:03 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.01.2009 12:36 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
31.12.2008 10:02 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
24.12.2008 14:19 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.12.2008 14:05 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.12.2008 15:03 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.12.2008 13:29 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
15.12.2008 13:54 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
03.12.2008 14:37 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
02.12.2008 15:36 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2008 10:26 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2008 10:14 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2008 09:39 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
26.11.2008 09:25 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.11.2008 14:18 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.11.2008 11:09 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.11.2008 11:03 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.11.2008 13:40 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
05.11.2008 13:05 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
29.10.2008 09:54 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.10.2008 13:32 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
24.10.2008 12:57 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
22.10.2008 14:18 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.10.2008 11:44 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
17.10.2008 11:05 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.10.2008 16:48 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.10.2008 11:33 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
10.10.2008 11:17 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
09.10.2008 13:40 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.10.2008 17:43 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
06.10.2008 13:18 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
06.10.2008 13:10 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
26.09.2008 08:52 Edycja dokumentu (Dominika Bieniek-Szkuta)
19.09.2008 11:19 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
19.09.2008 11:11 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
16.09.2008 17:40 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
16.09.2008 17:09 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
12.09.2008 14:48 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.09.2008 17:37 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.09.2008 16:52 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.09.2008 10:57 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
10.09.2008 17:36 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
10.09.2008 15:07 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
05.09.2008 16:15 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
02.09.2008 13:42 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
01.09.2008 10:40 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.08.2008 08:52 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.08.2008 08:34 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.08.2008 15:06 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
20.08.2008 14:38 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.08.2008 12:55 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
12.08.2008 15:12 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
05.08.2008 13:26 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
04.08.2008 15:36 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
31.07.2008 15:25 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
25.07.2008 15:10 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.07.2008 14:09 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.07.2008 13:11 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.07.2008 15:22 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.07.2008 09:15 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.07.2008 15:12 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
10.07.2008 13:32 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.07.2008 12:44 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.07.2008 11:55 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.07.2008 11:47 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.07.2008 11:42 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
08.07.2008 12:20 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
08.07.2008 11:12 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)