Dług publiczny miasta  w dniu 30 czerwca 2011 r. wyniósł 113.664,5 tys. zł, z tego:

1. zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji  wyniosły 108.408,6 tys. zł.
2. zobowiązania wymagalne miasta wyniosły 5.255,9 tys. zł.

Po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych kwota długu miasta wyniosła 46.159,2 tys. zł  i stanowiła 12,1 % dochodów prognozowanych, przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 60 %.

Szczegółowe informacje dotyczące długu publicznego w dniu 30 czerwca 2011 r. zawiera Zarządzenie Nr 0050.384.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dług publiczny miasta w dniu 30 czerwca 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Gabriela Grzesiowska
Data publikacji:07.09.2011 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Gabriela Grzesiowska
Data aktualizacji:07.09.2011 11:41