Prognozowana kwota długu na 31.12.2011 r. wyniesie 150.982,6 tys. zł i stanowić będzie 42,0 % prognozowanych dochodów na 2011 rok.

Po wyłączeniu zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 76.179,9 tys. zł, kwota długu wyniesie 74.802,7 tys. zł i stanowi 20,8 % prognozowanych dochodów na 2011 rok, przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 60 %.

Poziom długu miasta na koniec 2011 roku oraz jego spłatę przedstawia załącznik nr 1 do uchwały Nr 23.VI.2011 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dług miasta na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Gabriela Grzesiowska
Data publikacji:07.09.2011 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Gabriela Grzesiowska
Data aktualizacji:07.09.2011 11:36