Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 18 ust. 1 załącznika do Uchwały NR 446/LVIII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 października 2009 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” zarządzam, co następuje:


§ 1
Powołuję Komisję Wyborczą jednostki pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w składzie:
1. Marcin Kaflik.
2. Jerzy Lenard.
3. Jerzy Pleskot.
4. Elżbieta Szewczyk.
5. Janusz Wojtas.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Komisji Wyborczej jednostki pomocniczej "Uzdrowisko Cieplice"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Krzysik
Data publikacji:24.03.2011 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gniadzik
Data na dokumencie:27.01.2011
Informację aktualizował:Magdalena Krzysik
Data aktualizacji:24.03.2011 08:37