Obsługa Klienta

1. w zakresie informacji o kursowaniu autobusów, ekspozycji reklam, fakturowania usług, odwołań od nałożonych opłat dodatkowych

Dział eksploatacji tel. 75 76 49 585 lub 75 76 48 736 wew. 144

poniedziałek - piątek w godzinach 06:30 do 14:30

2. w zakresie napraw pojazdów

Dział Zajezdni tel. 75 75 33 555 lub 697 056 061

poniedziałek - piątek w godzinach 06:30 do 14:00

 

Dyspozytor ruchu - nadzór nad kursowaniem autobusów, informacje o kursowaniu autobusów

tel. 75 76 48 736 wew. 111 lub 152

całodobowo

 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - diagnostyka pojazdów w pełnym zakresie

tel. 75 76 48 736 wew. 142

poniedziałek - piątek w godzinach 06:30 do 21:30

sobota w godzinach 06:30 do 13:00

 

Kasy biletowe

tel. 75 76 48 736 wew. 115

poniedziałek - piątek w godzinach od 07:00 do 14:00

w dniach od 28 do 3 każdego miesiąca w godzinach od 07:00 do 16:00

 

Biuro rzeczy znalezionych

tel. 75 76 48 736 wew. 122

poniedziałek - piątek w godzinach od 07:00 do 14:00

 

Skargi, zażalenia i wnioski

Skargi, zażalenia i wnioski mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, telefonicznie, pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną), w godzinach pracy Spółki oraz poza godzinami do dyspozytora ruchu.

 

tel. 75 76 48 736

faks 75 76 48 684

e-mail: mzkjg@pbox.pl

 

Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia skargi, zażalenia lub wniosku do MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

 

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w sprawach skarg, zażaleń i wniosków w poniedziałki w godzinach od 09:30 do 12:00.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obsługa interesantów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Paweł Lugowski
Data publikacji:27.08.2010 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Lugowski
Data aktualizacji:11.01.2013 09:37