Stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu w dniu 30.06.br. wynosił 159.023,7 tys. zł. Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 1.557,0 tys. zł i stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej łączna kwota długu miasta wyniosła 160.580,7 tys. zł.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące długu publicznego w dniu 30 czerwca 2014 r. zawiera Zarządzenie Nr 0050.1931.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku.


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dług miasta w I półroczu 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Gabriela Grzesiowska
Data publikacji:01.09.2014 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Gabriela Grzesiowska
Data aktualizacji:01.09.2014 13:38