Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu pn. "Regulamin Konsultacji Społecznych"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
projektu pn. „Regulamin Konsultacji Społecznych”

będącego załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych


W ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, którego Miasto Jelenia Góra jest partnerem w ramach PO KL
pt. „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” został wypracowany Regulamin Konsultacji Społecznych z mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry w sprawach ważnych
dla Miasta Jeleniej Góry, który to regulamin zostaje poddany konsultacjom społecznym.


Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 29.08.2014 r. do 18.09.2014 r. do godz. 16.00 w formach:


1) punktów konsultacyjnych zlokalizowanych w:

1. Urzędzie Miasta Jeleniej Góry Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58, pok. 1 w godz. pracy urzędu,

2. Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze
ul. Okrzei 10, pok. 102, w godz. 8:00-16:00


2) przyjmowania w wersji elektronicznej i papierowej propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który jest dostępny do pobrania:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl,

 • na stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry - www.jeleniagora.pl,

 • w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58, pok. 1 w godzinach pracy urzędu,

 • w siedzibie Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze, ul. Okrzei 10, pok. 102, w godz. 8:00-16:00


Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

 • osobiście lub drogą korespondencyjną pod adresem:

Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, lub Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra

Uwaga:

Nie będą uwzględnione propozycje, uwagi i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych,

 • złożone na formularzu konsultacji społecznych z datą wpływu 18.09.2014 r.
  po godz. 16:00,

 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
PLIKI DO POBRANIA:

 • projekt „Regulamin Konsultacji Społecznych”,

 • formularz konsultacji projektu „Regulaminu Konsultacji Społecznych” będącego załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu pn. "Regulamin Konsultacji Społecznych"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra
Informację opublikował:Karolina Juśkiewicz-Rycyk
Data publikacji:29.08.2014 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Juśkiewicz-Rycyk
Data aktualizacji:29.08.2014 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż