Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.40.4.2014.KT3 stwierdza nieważność rozdziału 3.1.ust. 3 we fragmencie „Straż Miejska i”, rozdziału 3.4.ust. 2 zdanie pierwsze, rozdziału 3.5 ust. 2 zdanie drugie, ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7 oraz rozdziału 3.6.ust. 1 we fragmencie „Straż Miejska i”.