Prognozowana kwota długu na 31.12.2013 roku wyniesie 196.164,2 tys. zł. Kwota długu stanowi  60,7 % prognozowanych dochodów na 2013 rok.


Po wyłączeniu, zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych obligacji oraz pożyczek i kredytów zaciąganych
w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym  środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 129.386,1 tys. zł, kwota długu wyniesie 66.778,2 tys. zł i stanowi 20,7% prognozowanych dochodów na 2013 rok, przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 60%.


Poziom długu miasta na koniec 2013 roku oraz jego spłatę przedstawia załącznik nr 1 do uchwały Nr 340.XXXIV.2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Infromacja o długu planowanym na koniec 2013 r,.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Gabriela Grzesiowska
Data publikacji:04.09.2013 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Gabriela Grzesiowska
Data aktualizacji:04.09.2013 11:27